Bazı tarım ve gıda ürünlerinin ithalatına sıfır gümrük vergisi uzatıldı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, yeni yılın ilk gününden geçerli olmak üzere Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Karar, ithalata ilişkin genel yetki, esasları, işlemleri yürütme koşulları, ithal eşyaya uygulanacak gümrük vergisi, ek mali yükümlülük ile eş etkili vergi ve mali yükler ile ithalatla ilgili izinleri kapsıyor. Karar, ülkenin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar kapsamında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemeleri ülkeleri ve bazı gelişme yolunda ülkelere tanınan tercihli rejimler ile tarım ve sanayi sektörlerinin ihtiyaçları ve talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Buna göre daha önce uygulamaya konulan hububat ve ayçiçek yağı ithalatındaki sıfır gümrük vergisi uygulamasında uzatmaya gidildi. Sıfır gümrük vergisi uygulaması, hububat için 2022 yılı sonuna kadar, ayçiçek yağı için de 1 Temmuz 2022’ye kadar uzatıldı. Resmi-Gazete

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.