Ödemeler dengesi (2)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta doğrudan yatırımlar kaynaklı 505 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 240 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.

TCMB tarafından Şubat 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 505 milyon dolar ve portföy yatırımlarında 240 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, şubatta yurt dışı yerleşikler, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 14 milyon dolarlık net alış, hisse senedi piyasasında ise 185 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 158 milyon dolar net kullanım yaptı.

Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları şubatta 80 milyon dolar net azalış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 109 milyon dolar net azalış ve Türk lirası cinsinden 381 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 272 milyon dolar yükseldi.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili genel hükümet 222 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve diğer sektörler ise sırasıyla 1 milyar 124 milyon dolar ve 338 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde şubatta 4 milyar 677 milyon dolarlık net azalış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Şubat 2023 Şubat 2023 Ocak-Şubat
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -12.192 -8.783 -18.803
1. İhracat 37.510 18.574 37.929
2. İthalat 52.349 28.975 60.789
Mal Dengesi -14.839 -10.401 -22.860
3. Hizmet Gelirleri 9.640 5.739 12.508
4. Hizmet Giderleri 5.771 3.405 7.144
Mal ve Hizmet Dengesi -10.970 -8.067 -17.496
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.260 716 1.487
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.282 1.531 2.692
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -11.992 -8.882 -18.701
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -200 99 -102
B. SERMAYE HESABI -1 -25 -40
C. FİNANS HESABI -5.131 -3.120 -3.824
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 783 329 921
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.246 834 1.566
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.126 738 1.375
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -716 978 2.105
11.1. Hisse Senetleri -580 -185 -671
11.2. Borç Senetleri -136 1.163 2.776
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 1.880 -397 3.410
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 0 0 0
12.3. Bankalar 1.404 -78 3.956
12.4. Diğer Sektörler 476 -319 -546
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 8.390 1.978 5.859
13.1. Merkez Bankası 3.857 528 1.089
13.2. Genel Hükümet -217 -222 -276
13.3. Bankalar 2.592 1.446 3.214
13.4. Diğer Sektörler 2.158 226 1.832
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -7.062 -5.688 -15.019
D. NET HATA VE NOKSAN 3.902 1.011 1.001
GENEL DENGE 3.160 4.677 14.018
E. REZERV VARLIKLAR -3.160 -4.677 -14.018
14. Resmi Rezervler -3.160 -4.677 -14.018
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir