Etikette trans yağ tartışması | Video

Etikette trans yağ tartışması | Video

Gıda etiketlerinde trans yağ olup olmadığına ilişkin ifade gündemde. Tarım Orman Bakanlığı “Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”...